بارگذاری

دوران کودکی👶🏻 یکی از مهم‌ترین دوران زندگی هر فردی است که شکل‌دهی شخصیت کلی فرد را به عهده دارد. هر قدر کودک محبت و توجه بیشتری از والدینش دریافت کند احساس امنیت درونی وی افزایش می‌یابد و در آینده شخصیت محکم تری خواهد داشت.🌝

ثبت لحظات کودکی📸 که توسط والدین انجام می‌پذیرد ضمن خاطره سازی برای کودک راه انتقال احساسات آن‌ها و مهر تاییدی بر توجه و محبت آن‌ها نسبت به کودک است. عکاسی و فیلمبرداری رایج‌ترین و بهترین روش ثبت این لحظات هستند.🩷